MySQL Error

Wystąpił błąd podczas łączenia się z serwerem baz danych!
MySQL said: The server requested authentication method unknown to the client